!!! FEBRUOVÁ SÚŤAŽ O 3 KOŠÍKY PLNÉ CIEN !!!

Podmienkou zaradenia do súťaže o košíky plné cien je zrealizovanie (objednanie, prevzatie a zaplatenie tovaru) aspoň 1 objednávky. Avšak koľko objednávok zrealizujete, toľkokrát bude Vaše meno zaradené do losovania.

Súťaž trvá do 28.02.2018 a výhercov žrebujeme 1.3.2018 :)

Výhry z mesiaca JANUÁR: 3. cena SILVIA ORBANOVA, Kalinkovo, 2. cena HENA FISEROVA, Šamorín, a 1. cena JARMILA CHOLUJOVÁ, Michalovce - GRATULUJEME :)

A requirement for inclusion in the lottery of 3 baskets full price is execution (order, receipt and pay for goods) at least one order. But how many orders are realized, the number of times your name included in the lottery.

The competition runs until 02/28/2018 and on MARCH the 1st 2017 raffling winners :)

Winners in JANUARY: 3rd prize cena SILVIA ORBANOVA, Kalinkovo, 2nd prize HENA FISEROVA, Šamorín and 1st prize JARMILA CHOLUJOVÁ, Michalovce  - Congratulations :) 

 

ZTRkY