S cieľom uľahčiť užívateľom používať naše webové stránky využívame cookies. Používaním našich stránok súhlasíte s ukladaním súborov cookie na vašom počítači / zariadení. Nastavenia cookies môžete zmeniť v nastavení vášho prehliadača.

TOVAR V AKCII

naša cena 2,75 EUR (69,71 CZK)
skladom
naša cena 0,22 EUR (5,58 CZK)
skladom
naša cena 22,35 EUR (566,57 CZK)
skladom

NAJPREDÁVANEJŠÍ

naša cena 16,90 EUR (428,42 CZK)
skladom
naša cena 1,25 EUR (31,69 CZK)
skladom
naša cena 5,99 EUR (151,85 CZK)
skladom

OBCHODNÉ PODMIENKY
Obchodné podmienky

OBCHODNÉ, DODACIE A REKLAMAČNÉ PODMIENKYPredávajúci: ColorfulLmadeshop, s.r.o. , Richterova 1137/37, 925 21 Sládkovičovo,
IČO: 45 663 831, DIČ: 2023112190, IČ DPH: SK 2023112190


OBCHODNÉ, DODACIE A REKLAMAČNÉ PODMIENKY

1. OBJEDNÁVKA A UZATVORENIE ZMLUVY

Všetky objednávky realizované objednávateľom / ďalej len Kupujúci / prostredníctvom Eshopu / ďalej len Predávajúci / sú pre obe zmluvné strany záväzné. Odoslaním objednávky zákazník potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito nákupnými, platobnými a reklamačnými podmienkami.
Podmienkou platnosti objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých údajov a náležitostí požadovaných pri realizácií objednávky.
Kúpna zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká odoslaním objednávky zo strany Kupujúceho Predávajúcemu.


2. DODACIE PODMIENKY

Predávajúci sa zaväzuje:
- dodať kupujúcemu druh, množstvo a farebné prevedenie objednaného tovaru v kúpnej cene a za obchodných a reklamačných podmienok, platných v deň odoslania objednávky Kupujúcim,
- dodať kupujúcemu tovar vhodne zabalený, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy,
- dodať objednaný tovar v čo najkratšej dobe od doručenia objednávky od kupujúceho.

Predávajúci nezodpovedá za:
- oneskorené dodanie tovaru zavinené poštou, resp. doručovateľskou spoločnosťou.
- oneskorené dodanie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou prijímateľa Kupujúcim pri objednávaní tovaru,
- za poškodenie zásielky zavinené poštou, resp. doručovateľskou spoločnosťou,
- prípadné nedodanie tovaru, ku ktorému došlo vinou výrobcu alebo dodávateľa Predávajúceho v dôsledku akéhokoľvek obmedzenia, prípadne
zrušenia distribučných práv alebo iných nepredvídateľných prekážok,  ktoré Predávajúci nemohol ovplyvniť

- odchýlky v rozlíšení zobrazovania fotografií tovaru v ponuke - každá položka obsahuje podrobný popis vrátane farieb - ak nie sú uvedené - kupujúci má možnosť poslať otázku pre doplnenie požadovaných informácii.


Kupujúci sa zaväzuje:
- objednaný tovar prevziať a skontrolovať neporušenosť obalov,
- zaplatiť za tovar cenu v plnej výške a v zmysle obchodno – reklamačných podmienok platných v deň odoslania objednávky,
- v prípade značného poškodenia obalu pri preberaní od doručovateľskej spoločnosti, uplatniť bezodkladne reklamáciu u tejto doručovateľskej spoločnosti,
- v prípade, že si Kupujúci tovar neprevezme (na základe objednávky), alebo stornuje objednávku po dohodnutom termíne, Predávajúci si vyhradzuje právo uplatniť svoj nárok na náhradu vzniknutej škody. V prípade, že si Kupujúci tovar neprevezme pri prvom doručení, a tovar bude opätovne doručovaný, je Kupujúci povinný uhradiť náklady prvého ako aj opätovného doručenia tovaru. Náklady na opätovné doručovanie budú Kupujúcemu refakturované na základe taríf spoločnosti ktorá opätovné doručovania vykonala,
- Predávajúci je oprávnený v závislosti na charaktere obchodu žiadať Kupujúceho o autorizáciu objednávky dôveryhodným spôsobom, napr. telefonicky, e-mailom alebo písomne.

- prečítať si podrobný popis tovaru uvedený pri každej položke na e-shope - vrátane farieb, zloženia, návinu, materiálu, spôsobu ošetrovania a ostatné - reklamácie z dôvodu nedodržania tohto bodu nebudú Predávajúcim akceptované.

3. DODACIE LEHOTY

Dodávky objednaného tovaru budú podľa dostupnosti produktov a prevádzkových možností Predávajúceho realizované v čo najkratšom termíne, obvykle sa expedícia tovaru vykoná v rozpätí 3-7 pracovných dní od doručenia objednávky, resp. pripísania celej platby na účet Predávajúceho. Pri tovare, ktorý nie je skladom, bude kupujúci upovedomený e-mailom alebo telefonicky na zmenu dodacej lehoty tovaru, pričom bude mať Kupujúci možnosť objednávku stornovať, prípadne objednávku zmeniť.
Tovar zasielame po pripísaní fakturovanej čiastky na náš účet.


4. CENY TOVARU A PREPOČET CENY

Ceny uvedené v Eshope sú pre Kupujúceho platné v čase odoslania objednávky tovaru.
Všetky ceny sú uvádzané vrátane dane z pridanej hodnoty (DPH) a pre Kupujúceho sú konečné. V cene tovaru nie je započítané poštovné.
Dokladom o predaji je faktúra, ktorá je súčasťou každej zásielky a ktorá slúži súčasne aj ako dodací list.

5. PLATBY ZA TOVAR A CENA POŠTOVNÉHO

Objednaný tovar Predávajúci zašle poštou alebo inou doručovateľskou spoločnosťou na adresu udanú Kupujúcim v objednávke. Kupujúci za tovar zaplatí plnú sumu na účet. V sume ktorú kupujúci platí je vždy započítaná cena tovaru + cena poštovného. Platba je teda pre kupujúceho konečná. Pri platbe na dobierku Kupujúcemu bude prirátaná cena poštovného za dobierku.
Uvedené ceny poštovného a balného sú platné pre doručovanie na území Slovenskej republiky.
Pri doručovaní do zahraničia, predávajúci poštovné vypočítava individuálne podľa platných sadzieb doručovateľskej spoločnosti pre dané územie krajiny, kde má byť zásielka doručená. Predávajúci pri dodávke tovaru do zahraničia účtuje poštovné v plnej výške pri akejkoľvek hodnote objednaného tovaru.

6. ZRUŠENIE OBJEDNÁVKY

Kupujúci je oprávnený stornovať objednávku bez udania dôvodu do 12 hodín od jej odoslania. Po uplynutí 12 hodinovej doby Predávajúci začne objednávku Kupujúceho realizovať ako záväznú. Storno objednávky je Kupujúci povinný zaslať písomnou formou - emailom. Inú formu storna objednávky nebude Predávajúci akceptovať.

Predávajú je oprávnený stornovať objednávku pre osoby, ktoré sú na listine neplatičov (Black List), osoby, ktoré v minulosti neprevzali alebo odmietli prevziať zásielku, alebo ak sa jedná o objednávku smerujúcu do krajín mimo EU kde doručovacia spoločnosť nevie garantovať dodanie tovaru (napr. krajiny Južnej a Strednej Ameriky, Ázie, Švajčiarsko a pod.)

Predávajúci je ďalej oprávnený zmeniť stav objednávky - zmeniť množstvo tovaru, spôsob platby alebo doručenia - z dôvodu zmeny stavu skladových zásob - prípadne ak sa jedná osoby, ktoré sú na listine neplatičov (Black List), osoby, ktoré v minulosti neprevzali alebo odmietli prevziať zásielku.

7. REKLAMAČNÝ PORIADOK

Kupujúcemu odporúčame pred prevzatím a zaplatením zásielky od doručovateľskej spoločnosti, na mieste skontrolovať, či zásielka nie je poškodená. V prípade rozsiahleho poškodenia (značne roztrhnutý obal, značné deformácie obalu a iné rozsiahle poškodenie obalu) odporúčame zásielku bezodkladne reklamovať u doručovateľa.
V prípade reklamácie zašle Kupujúci reklamovaný tovar na adresu Predávajúceho uvedenej na zásielke. Balík musí byť riadne zabalený a musí obsahovať: reklamovaný tovar vrátane príslušenstva, doklad o nákupe tovaru, popis poškodenia a kontaktné údaje Kupujúceho - spiatočná adresa, telefónne číslo, e-mail. Bez týchto náležitostí a dokumentov sa bude reklamácia pokladať za neoprávnenú. Tovar na reklamačné konanie Kupujúci zašle formou balíka, alebo doporučene ako list pokiaľ to veľkosť a povaha výrobku dovoľuje.
Pri zaslaní reklamovaného tovaru na dobierku, nebude táto zásielka Predávajúcim prijatá. Reklamovaný tovar Kupujúci zasiela do reklamačného konania v stave takom ako je to uvedené v reklamačných podmienkach. Znečistený tovar bude vrátený Kupujúcemu späť. Pri zasielaní tovaru do reklamačného konania je vhodné aby Kupujúci vyznačil na obal viditeľne slovo „ REKLAMÁCIA“.

Tovar posielaný na reklamáciu alebo výmenu musí byť náležite zabalený a zaslaný tak - aby sa vyhlo poškodeniu tovaru pri jeho preprave! 

Spiatočnú prepravu po vybavení oprávnenej reklamácie hradí Predávajúci.

Výmenný balík - V prípade, že Vám prišiel nesprávny tovar - napíšte email s číslom objednávky alebo faktúry na - colorfullmadeshop@gmail.com - tovar Vám bude obratom vymenený na náklady predávajúceho, tzv. výmenným balíkom. V prípade, ak predávajúci tovar už nemá skladom, môže sa po dohode s kupujúcim tovar zameniť za iný - alebo sa kupujúcemu bez odkladu vrátia peniaze.

V prípade, že dôjde k poškodeniu výrobku v záručnej dobe / 24 mesiacov / bez zavinenia Kupujúcim, má Kupujúci nárok na odstránenie vzniknutej vady. V prípade, že poškodenie tovaru je neodstrániteľné, nahradí Predávajúci Kupujúcemu vadný výrobok novým, alebo po dohode s Kupujúcim - výrobkom iného typu, pričom dôjde k doplateniu alebo vráteniu cenového rozdielu.

Záruka sa nevzťahuje na poškodenie vzniknuté:
- prirodzeným alebo nadmerným mechanickým opotrebením,
- znečistením tovaru alebo jeho častí v dôsledku zanedbania údržby,
- používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou teplotou, prašnosťou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prostredia obvyklím podmienkam, v ktorých sa tovar bežne používa,
- pri používaní tovaru v rozpore s návodom na obsluhu a pre účel iný než na ktorý je výrobok určený,
- mechanickým poškodením - roztrhnutý, prerezaný, tepelne poškodený tovar, tovar poškodený neopatrným neúmerným fyzickým zaobchádzaním, poškrabaním vrstiev ochranného laku alebo náteru tovaru, zdeformovaním konštrukcie a pod.


Záruka sa tiež nevzťahuje na škody vzniknuté v dôsledku živelnej udalosti, živelnej katastrofy, násilného poškodenia, poveternostných podmienok, alebo prevádzkou v extrémnych a neobvyklých podmienkach na ktoré nebol výrobok v návode na obsluhu určený.
V prípade neoprávnenej reklamácie bude tovar vrátený späť Kupujúcemu s príslušným stanoviskom.
Reklamáciu tovaru vybavuje Predávajúci bez zbytočného odkladu, maximálne však do 30 dní od dátumu doručenia reklamácie Kupujúcim na adresu prevádzky Predávajúceho (v prípade tovaru dovážaného zo zahraničia je lehota 60 dní na vysporiadanie reklamácie).
Vybavením oprávnenej reklamácie sa záručná doba predlžuje o dobu trvania reklamácie. Ak bola reklamácia v zákonnej záručnej lehote vybavená výmenou tovaru za nový, potom záručná doba začne plynúť znova od dátumu vybavenia reklamácie.
Predávajúcí môže upozorniť o vybavení reklamácie Kupujúceho buď telefonicky, SMS alebo e-mailom a tovar odošle na vlastné náklady na adresu Kupujúceho.

Vrátenie tovaru:
V súlade so zákonom o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji (zákon č. 108/2000 Z. z.) môžete tovar zakúpený v našom internetovom obchode vrátiť do 14 pracovných dní od dňa prevzatia tovaru, pričom je nevyhnutné, aby bol v uvedenej lehote jeho list o odstúpení od zmluvy doručený predávajúcemu. Toto právo platí aj v prípade, ak si zákazník tovar objednaný prostredníctvom internetu vyzdvihol osobne priamo u predajcu.
Tovar je potrebné vrátiť na adresu prevádzky v originálnom balení, kompletný (vrátane záručného listu, návodu a pod.) nepoškodený a nepraný. Vrátiť bez udania dôvodu sa dá aj nový tovar, ktorý nemá pôvodný obal, bol vyskúšaný alebo nemá visačky. Potom si predajca môže vrátenú čiastku ponížiť o opotrebenie výrobku.
Vrátenie tovaru nám oznámte vopred a uveďte akým spôsobom bude tovar doručený. Prepravné náklady pri vrátení tovaru hradí zákazník - Kupujúci. Tovar zaslaný na dobierku nebude prijatý.
Ak sa rozhodnete pre odstúpenie v tejto lehote 14 dní, prosíme Vás o dodržanie týchto podmienok:
• Kontaktujte nás, že žiadate o odstúpenie od zmluvy s uvedením čísla objednávky, dátumu nákupu a Vaším číslom účtu pre vrátenie peňazí. Ak ste už tovar obdržali a prevzali, zašlite ho späť na našu adresu (viď nižšie),
• Tovar musí byť kompletný (vrátane príslušenstva, záručného listu, návodu atd.),
• Tovar prosíme, posielajte doporučene a poistený, nakoľko neručíme za jeho prípadnú stratu na ceste k nám (doporučene neznamená na dobierku),

Tovar posielaný na výmenu musí byť náležite zabalený a zaslaný tak - aby sa vyhlo poškodeniu tovaru pri jeho preprave! 
• Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru Vám peniaze za tovar zašleme na Váš účet (najneskôr do 30 dní, pri tovare z dovozu 60 dní) po fyzickom obdržaní tovaru,
• V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok nebudeme, žiaľ, môcť akceptovať odstúpenie od spotrebiteľskej zmluvy a tovar bude vrátený na náklady odosielajúceho.
Za účelom vybavenia Vašej objednávky si musíme uložiť potrebné údaje. Poskytnutie údajov je z Vašej strany dobrovoľné. Vaše osobné údaje sú dôverné a nie sú poskytované žiadnym tretím subjektom.
Svojou registráciou v internetovom obchode http://www.colorfullmade-shop.sk súhlasíte so spracovaním uvedených osobných údajov pre potrebu realizácie objednávky a s lehotou uchovávania osobných údajov v súlade s požiadavkami zákona o ochrane osobných údajov č.428/2002 Z.z - Zákon o ochrane osobných údajov a jeho novelizácie č.90/2005 Z.z.  Týmto sa zaväzujeme, že zverené osobné údaje nebudeme bez súhlasu majiteľa týchto údajov poskytovať tretej osobe a nepoužijeme ich ku komerčnej ponuke nesúvisiacej s propagáciou internetového obchodu.  Súčasne sa zaväzujeme k tomu, že na požiadanie zákazníka kedykoľvek jeho osobné údaje vymažeme zo svojej databázy. Súhlasom s obchodnými podmienkami prejavujete záujem o zasielanie noviniek na vami zadanú emailovú adresu.

Ochrana údajov je pre nás dôležitá

Týmto sa zaväzujeme sa rešpektovať vaše súkromie a ochranu osobných údajov v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako aj Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len "GDPR").

Dňom 25. mája 2018 nadobudlo účinnosť Všeobecné nariadenie (EÚ) o ochrane údajov. Keďže našim úmyslom je chrániť vaše osobné údaje, aktualizovali sme Zásady ochrany osobných údajov v súlade s požiadavkami GDPR. V nich nájdete aktualizované pravidlá ochrany osobných údajov, ktoré obsahujú informácie týkajúce sa spracovania vašich osobných údajov v príslušnom kontexte.

 

TERMS, CONDITIONS OF DELIVERY AND CLAIMSSeller: ColorfulLmadeshop, s.r.o., Richterova 1137/37, 925 21 Sládkovičovo, Slovakia,
ID: 45663831, Tax ID: 2023112190, VAT ID: SK 2023112190


TERMS, CONDITIONS OF DELIVERY AND CLAIMS

1. ORDER AND AWARD

All orders placed by the Customer / hereinafter referred to as buyer / through Eshop / hereinafter referred to as Seller / are for both parties binding. By sending the order the customer confirms that he is acquainted with these shopping, payment and complaint conditions.
The condition of the order is accurate and complete fill out all required information and requirements in the implementation of the order.
The purchase agreement between the seller and buyer arises sending the order by the buyer to the seller.


2. DELIVERY

Seller agrees:
- Deliver to the Buyer the type, quantity and color design goods ordered in the purchase price and trade complaints and conditions applicable on the date of dispatch of order by the Buyer.
- Deliver the goods to the buyer properly packaged to prevent any damage during transport.
- Deliver the goods as soon as possible from receipt of an order from the buyer.

Seller is not responsible for:
- Late delivery of goods caused by post, respectively. delivery firms.
- Late delivery of goods caused by incorrect recipient address given by the Buyer when ordering goods.
- Culpable for the damaged item by mail, respectively. courier company
- Any non-delivery, which occurred due to the manufacturer's or seller's supplier due to any restrictions or
cancellation of distribution rights or other unforeseen obstacles that Seller's control.Buyer undertakes:
- Take over the ordered goods and to check the integrity of the container,
- Pay the price for the goods in full and in terms of business - complaints conditions prevailing at the date of submitting the order,
- In the case of significant damage in assuming package from a courier company, apply forthwith complaint with the courier company,
- In the event that the buyer does not accept the goods (under orders), or cancels an order after the agreed date, the Seller reserves the right to claim to compensation for the damage. In the event that the Buyer does not accept the goods at the first delivery, and goods will be re-delivery, the buyer is obliged to pay the cost of the first as well as the re-delivery of goods. The cost of re-delivery will refakturované Buyer on the basis of tariffs company which carried out the re-delivery.
- The Seller is entitled, depending on the nature of the shop to ask the Buyer to authorize the order in a credible manner, for example. by phone, email or in writing.

3. Delivery time

Deliveries of the ordered goods will be subject to availability of products and operational capabilities Seller implemented as soon as possible, usually the expedition of goods carried out within 3 working days of receipt of the order, respectively. full payment credited to the account of the Seller. For goods not in stock, the buyer will be notified by e-mail or phone to change the delivery period of the goods, while the buyer will have the opportunity to cancel the order or change the order.
We deliver after receiving the invoice amount to our account.


4. PRICES OF GOODS AND CONVERSION RATES

The prices listed in the eShop is for a buyer to pay at the time of sending goods orders.
All prices are inclusive of value added tax (VAT) and the Buyer shall be final. The price of goods is not included postage.
Evidence of the sales invoice, which is part of each shipment, and which also serves as a delivery note.

5. Payment for goods and shipping cost

The seller sends the goods ordered by mail or other delivery companies to the address specified by the Buyer in the order. The buyer pays for the goods the full amount of the account. The amount paid by the buyer is always included price Product price + postage. The payment is therefore the ultimate buyer. When paying cash on delivery the Buyer will be constructed by adding the price of postage for delivery.
Prices shipping and handling are valid for delivery in the Slovak Republic.
When serving abroad, the seller shipping is calculated individually according to the applicable rates of courier company for the territory of the country where the shipment is to be delivered. The seller to deliver the goods in foreign postage charged in full for any amount of goods ordered.

6. ORDER CANCELLATION

The buyer is entitled to cancel the order without giving any reason within 12 hours of its posting. After 12 hour period begins Seller Buyer order to implement as serious. Order cancellation the Buyer is obliged to send in writing - by e-mail. Other form of order cancellations will not be accepted by Seller.

The Seller is entitled to cancel the order people who are on a Black List, people who have not previously accepted or refused to take delivery, or if order go to countries outside the EU where the delivery company can not guarantee the delivery of goods (e.g. countries of South and Central America, Asia, Switzerland, etc.)

The seller is also authorized to change the order status - to change the quantity of the goods, the way of payment or delivery - due to changes in the warehouse stock - if applicable, the persons who are on the Black List, persons who have not taken over or refused to take over the consignment .

7. RETURNS POLICY

We recommend that the buyer before accepting a payment and shipment by courier company in place to check whether the consignment is not damaged. In the case of extensive damage (torn packaging considerably, significant deformities and other extensive damage cover) suggest consignment shall immediately complain to the deliverer.
If the buyer sends the complaint claimed goods to the address of the seller said the shipment. Packages must be properly packaged and must include: claimed goods including accessories, proof of purchase of goods, a description of the damage and contact information of the Buyer - return address, telephone number, e-mail. Without these details and documents will be considered ineligible complaint. Goods to the buyer sends the complaint procedure in the form of a package or letter by registered post as far as the size and nature of the product permits.
When sending the claimed goods by mail order, the shipment will not be accepted by the Seller. Merchandise Buyer shall send to the complaint procedure in such a condition as referred to in the Complaint conditions. Contaminated goods will be returned back to the Buyer. When sending goods to the complaint procedure is appropriate that the buyer noted on the packaging clearly the word "complaint".

Return transport after a justified complaint shall be borne by Seller.

In the event of damage to the product during the warranty period / 24 months / no fault of the Buyer, the Buyer is entitled to remedy the defect. If the damage is irreparable goods, the Purchaser will replace the defective product with new, or in agreement with the Buyer - the product of a different type, and there is a subsequent payment or refund of the price difference.

The warranty does not cover damage caused by:
- Natural or excessive mechanical wear.
- Contamination of goods or parts due to neglected maintenance.
- Use of the goods in conditions that do not match your temperature, dust, humidity, chemical and mechanical environmental influences normal conditions in which the goods are normally used.
- For use in violation of the instruction manual for a purpose other than for which it is intended,
- Mechanical damage - torn, cutting, heat-damaged goods, goods damaged by excessive physical careless handling, scratches, layers of protective varnish or coating product, warped structures and the like.


The warranty does not apply to damage caused by natural disaster, natural disasters, violent damage, weather conditions, or operation under extreme and unusual conditions to which the product has not in the instructions specified.
In the case of unjustified complaints goods will be sent back to the buyer relevant opinion.
Claim the goods handled seller without delay, to a maximum of 30 days from the date of receipt of the claim by the Buyer to the Seller's address operation.
Equipment justified complaint the warranty period is extended by the duration of the claim. If the claim was the legal warranty provided with the exchange of goods for new, then the warranty period shall begin to run again from the date of the complaint.
The seller may warn of a complaint to the Buyer by phone, SMS or e-mail and sends the goods at their own expense to the buyer's address.

Goods reclaim:
In accordance with the Law on Consumer Protection Distance Selling (Act no. 108/2000 Coll.) Can the goods purchased in our online store to return within 14 working days from the date of delivery, and it is essential that within that period its list of withdrawal delivered to the seller. This law also applies if the customer ordered goods via the Internet emphasized the persons directly at the seller.
Product must be returned to the address operation in original packaging, complete (including warranty card, manual, etc.). Unwashed and undamaged. Returned for any reason, it can be also a new product that does not have the original packaging was tested or not tags. Then the dealer can diminish the amount of the returned product wear and tear.
Returns tell us in advance and specify how the goods will be delivered. Shipping costs of returning goods shall be borne by the customer - the buyer. Goods sent cash on delivery will not be accepted.
If you decide to withdraw within this period of 14 days, please comply with the following conditions:
• Contact us for requesting a withdrawal, stating the order number, date of purchase and your account number for a refund. If you have already received the goods, send it back to our address (see below).
• The goods must be complete (including accessories, warranty card, instructions, etc.)
• Goods Please send by registered and insured because we are not liable for any loss on the way to us (registered does not mean cash on delivery)
• When all the above conditions for returning goods will send money for goods to your account (within 30 days) after physical receipt of goods.
• In case of failure of any of the above conditions, we unfortunately can not accept cancellation of the contract and the goods will be returned at the expense of sending.
In order for your order, we have to save necessary data. Data provided by you is voluntary. Your personal information is confidential and is not provided to any third parties.
With your registration online store http://www.colorfullmade-shop.sk consent to the processing of personal data referred to the need to implement the order and periods of retention of personal data in accordance with the requirements of the Law on Personal Data Protection No.428 / 2002 Coll - Protection Act personal data and its amendment no.90 / 2005 Coll We hereby commit ourselves that we will not be entrusted with personal data without the consent of the owner of the data provided to third parties and will not use them to commercial offer unrelated to the promotion of Internet business. At the same time we undertake to ensure that the customer's request at any time delete their personal information from its database. Agree with trade conditions showed interest in sending of news to a specified email address.

Data protection is important to us

We hereby undertake to respect your privacy and the protection of personal data in accordance with the relevant provisions of Act no. 18/2018 Z. z. on the protection of personal data and on the amendment of certain Acts, as well as Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data (GDPR).

On 25 May 2018, the General Data Protection Regulation (EU) entered into force. As our intent is to protect your personal information, we have updated the Privacy Policy in accordance with GDPR requirements. You will find updated privacy policies that include information about processing your personal information in the context.

Data protection is important to us

We hereby undertake to respect your privacy and the protection of personal data in accordance with the relevant provisions of Act no. 18/2018 Z. z. on the protection of personal data and on the amendment of certain Acts, as well as Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data (GDPR).

On 25 May 2018, the General Data Protection Regulation (EU) entered into force. As our intent is to protect your personal information, we have updated the Privacy Policy in accordance with GDPR requirements. You will find updated privacy policies that include information about processing your personal information in the context.
ZTkxM